perjantai 16. joulukuuta 2011

Yleisten töiden lautakunnan kokous 16.12.2011

Ylimääräisessä kokouksessa oli asialistalla Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -selvitys ja Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2012. 

PEK-selvitys jätettiin pöydälle tammikuuhun, kun pohjaesitykseen oltiin tyytymättömiä, ja lautakuntalaiset tarvitsivat aikaa sorvata täydennyksiä.

MA-ohjelmaan taas hyväksyttiin lausuntoon joukko lisäyksiä, kaikki keskustelujen jälkeen yksimielisenä. Olin ja olen edelleen jossain määrin epävarma, kuinka paljon lautakuntien lausunnoilla tässä on väliä. Ei kai aivan kauheasti, mutta ehkä sen verran, että niitä kannattaa sorvata.

Itse esitin kolmea jo aiemmin esittelemääni lisäystä, jotka tähtäävät tiiviin kaupungin rakentamisen edistämiseen. Yksi meni läpi sellaisenaan kehujen kera, toinen lyhennettynä ja kolmas uudella pehmennetyllä muotoilulla. Pahoitteluni Temelle, että pommisuojat eivät nyt päässeet mukaan.
  • Tavoitetta 6 tulee täydentää siten, että yksittäisen rahoitustyypin rakentamisen viivästyminen ei saa johtaa muiden rahoitustyyppien hidastamiseen, vaan niitä päin vastoin tulee kiirehtiä, jotta määrällisessä tavoitteessa pysytään.
  • Tavoitetta 13 tulee täydentää siten, että selvitetään mahdollisuus vähentää taloyhtiöille kaavoituksessa asetettuja velvoitteita ja säädellä niitä alueittain.
  • Tavoitteeseen 9 tulee lisätä, että perinteisen kantakaupungin lähialueita kehitetään tiivistyvänä kantakaupunkina tavoitteena kaupunkimainen rakennustapa ja sitä tukeva liikenne- sekä palveluverkko ja tarvittava  viheralueet.

Jussi Heinämiehen (vihr) ehdottamana lisättiin seuraavat kohdat esittelijän sopiviksi katsomiin paikkoihin:
  • Olemassa olevan kaupunkiympäristön omaleimaisuus, viihtyisyys tai kulttuuriarvot eivät saa vaarantua.
  • Kaupunkirakennetta tiivistettäessä olevien lähivirkistysalueiden merkitys kasvaa, joten niiden säilyminen sekä viheryhteyksien jatkuvuus tulee turvata.

Tuula Hännisen (sd) ehdottamana lisättiin, että Vajaasti rakennetut tontit on pidettävä alueen omistajan taholta asiallisessa kunnossa siihen asti kun tontti rakennetaan kaavan mukaisesti.

Lautakunta siis oli näistä kaikista yksimielinen, ja esittelijä otti ne omiin nimiinsä osana ehdotustaan. Näin tämä tuntuu toimivan.

Tämä oli vuoden viimeinen kokous, seuraava on sitten 10.1.2012.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti