torstai 27. lokakuuta 2011

Yleisten töiden lautakunta 25.10.2011

Esityslista tässä

Isoimpana asiana esitimme sisäasiainministeriölle, että psyäköintimaksuja korotetaan ydinkeskustassa 80 euroon (oli 50€) ja muualla kaupungissa 60 euroon (oli 40€). Varsinainen päätös asiassa tehdään ministeriössä, ja se kuulema kestää ensi syksyyn(!)

Pysäköintivirheet ovat erilaisia. On aivan eri asia parkkeerata 5 minuuttia yliaikaan, kuin keskelle ratikkakiskoja (tai pyörätielle). Nykyinen laki ei kuitenkaan mahdollista näiden rikkeiden erottelua, vaan maksun suuruus voi määräytyä vain alueittain. Vahingossa aikansa ylittäneet ovat nyt sijaiskärsijöitä, kun vastuutonta ja vaarallista minnesaattuupysäköintiä yritetään suitsia.

Pysäköinnin ja siis myös parkkisakkojen korkein maksuvyöhyke nykyään

Samassa yhteydessä puhuttiin tuon ykkösvyöhykkeen laajentamisesta. Se on lain mukaan sama kuin kalleimman parkkimaksun vyöhyke, ja parkkimaksuvyöhykkeistä päättää KSV. Patistelimme asiaa eteenpäin, tästä onneksi päättää kaupunki itse eikä ministeriö.


Pysäköinnistä, tarkemmin sanoen pysäköintinormista puhuttiin myös Jätkänsaaren Saukonlaiturin yhteydessä, josta teemme lausntoa kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Asia jäi nyt pöydälle kahdeksi viikoksi tarkennuksia varten, palaan siihen jahka uusittu esitys tulee.

Samassa yhteydessä pyysin, että lausuma "Asemakaavaselostuksessa on maininta, että jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan tasoerolla. Tämä on esteetön ratkaisu vain, jos pyörätie sijaitsee ajoradalla. Muualla kuin ajoradan yhteydessä tätä ratkaisua ei tule käyttää." muutettaisiin siten, että viittaus esteettömyyteen poistetaan, koska se ei pidä paikkaansa. Sen sijaan kolmitasoratkaisua voidaan ehdottaa poistettavaksi, koska se on kalliimpi toteuttaa ja ylläpitää.

Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet eivät erottele, milloin ajoradasta korotettu pyörätie on tarpeen ja milloin ajoradan tasoinen kaista riittä. Yksi melko yleinen nyrkkisääntö on, että 40km/h kadulla, jossa ei ole raskasta liikennettä ja kohtuullinen liikennemäärä, pyöräkaistojen pitäisi riittää. Nyt täytyy vaan selvittä Atlantinkadun  tarkoitettu nopeusrajoitus ja liikennemääräennusteet.
Saukonlaiturin alue Jätkänsaaren länsireunalla.


Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston uudeksi päälliköksi valittiin Lotta Suominen. Tiettävästi ensimmäinen nainen ja ensimmäinen ei-insinööri osaston johtopaikoilla (Suominen on koulutukseltaan maisema-arkkitehti). Valinta vaikuttaa hyvältä; Suomisen esitys lautakunnan haastattelussa oli ainakin lupaava.


Lisäksi käsiteltiin budjetinylitys torikorttelien ehostamisessa (mm. rankkasade vei katukivet ja lähetystön edusta vaati erityistä diplomatiaa), kuusi liukastumista (joisa yksi palautettiin parempaan valmisteluun) ja yksi autovahinko. Bussin aiheuttama tulva-aalto oli vahingoittanut autoa 10 160 euron edestä rankkasateeen takia suljetulla kadulla. Ei korvausta.

sunnuntai 23. lokakuuta 2011

YTLK:n lista 25.10.2011 - Pysäköintivirhemaksut

Esityslista tässä

Mielenkiintoisin asia on esitys pysäköintivirhemaksun korottamisesta. 1.1.2012 astuu voimaa uusi laki pysäköinninvalvonnasta, ja siinä maksimisakko on korotettu nykyisestä 50 eurosta 80 euroon:

"Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on 60 euroa. Jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä on kuitenkin 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin."


Esittelijä esittää siirtymistä nykyisistä 40/50€ maksuista 60/80€ maksuihin. Tuon korkean maksun vyöhykkeen rajoja esitetään pidettäväksi samana, eli käytännössä se kattaisi vain ydinkeksustan. Saa nähdä, millaista keskustelua asia herättää, luvattoman parkkeerauksen rajoittaminen kun on melko tunteitaherättävä asia. Jos tulee mieleen tausta-aineistoa, johon kannattaisi keskustelua varten perehtyä, saa heittää kommentteihin. Mieleen tulee ainakin Hesarin vanhat testit siitä, miten nykymaksuilla tulee halvemmaksi pysäköidä väärin kuin maksaa.
Ehdotettu 1. maksuvyöhyke, jolla pysäköintivirhemaksu olisi 80 euroa. Rajaus on sama kuin nykyisellä 50 euron vyöhykkeellä.

Ajattelin ehdottaa, josko alueen rajausta voitaisiin tarkistaa niin, että pahiten joukkoliikenteelle haittaa aiheuttavat alueet sisällytettäisiin ykkösvyöhykkeeseen. Käytännössä siis etenkin ratikkakiskojen kriittiset paikat mm. Korkeavuorenkadulla, Tehtaankadulla ja Hesarilla. Ehdotuksen paikoista voisi pyytää HSL:ltä.Päätöksen maksuista tekee sisäasiainministeriö, jolle kaupunki maksujen suuruutta siis ehdottaa. Mutta toivottavasti tämä aluerajaus on kaupungin itse päivitettävissä, eikä sitä tarvitse kierrättää aina ministeriön kautta. Täytyy selvittää.

Muina asioina
  • Avautumista KSV:lle siitä, kuinka Jätkänsaaren Saukonpaadessa kaavoitetaan tarpeettoman kallista kanavaa.
  • Investointitoimiston päällikön varsinainen valinta
  • Rahan kaatamista HKR-rakennuttajalle useammankin eri projektin kustannusylityksiin. M.m. töitä jouduttin siirtämään yöaikaan P.Espalla ja Aleksilla liikenteen takia; eikö liikenne ollut tiedossa alunalkaenkin? tähän täytyy perehtyä lisää..
  • Lausunto Kauko Koskisen (kok) toivomusponnesta, että uusilla alueilla kadut ym. kunnallistekniikka rakennettaisiin mahdollisimman nopeasti kaavoituksen vahvistuttua (s.o. kun valitukset on hylätty oikeudessa). Kannatettavaa toki. Lausunto ei kyllä sisällä yhtään konkreettista ehdotusta tilanteen parantamiseksi.

keskiviikko 19. lokakuuta 2011

Yleisten töiden lautakunta 18.10.2011

Esityslista löytyy tästä.

kokouksen ehkä merkittävintä antia oli katu- ja puisto-osaston investointitoimiston päällikköehdokkaiden haastattelu. Paikka on auennut, kun sen entinen hoitaja johtaa nykyään koko osastoa. Haastattelimme kolme parhaaksi rankattua kandidaattia. Alkujaan hakijoita oli noin 15 ja osastonjohtaja oli haastatellut 7, joista nämä kolme jatkoon. Yksi kyseisen toimiston projektipäällikkö/tms (en ihan muista näitä titteleitä), yksi toimiston entinen työntekijä ja yksi ulkopuolelta.

Investointitoimisto on siis se osa virastoa, joka päättää miten ja milloin kadut ja puistot rakennetaan ja kuinka rakennustöitä priorisoidaan. Toki kaikki perustuu kaupunkisuunnitteluvirastosta tulevien kaavojen ja liikennesuunnitelmien varaan, mutta kyllä HKR:n puolellakin vielä paljosta päätetään. Ei ihan merkityksetön homma.

Jäin miettimään, missä määrin lautakunnalla on oikeus valita tehtävään haluamansa ehdokas haluaminsa perustein (esim. oikeat mielipiteet asiasta X tai Y), vai onko laissa vaatimus valita pätevin, ja lautakunnalla on lähinnä valta harkita, miten pätevyyttä tulkitaan.

Tällä kertaa tätä ei tarvinnut tarkemmin punnita, kun oma suosikkini vaikutti myös selvästi pätevimmältä ja tehtävään sopivimmalta. Ja vakuutti muunkin lautakunnan. Varsinainen valinta tehdään vasta viikon tai kahden kuluttua, eli en kerro oletettuja nimiä vielä.

Kysyin kaikilta ehdokkailta "miten näet että asukkaat tulisi osallistaa päätöksentekoon investointitoimiston alalla". Kysymys oli kiero, koska siihen vastaamalla pystyi osoittamaan tietämättömyyttä sekä toimenkuvasta että kansalaisvuorovaikutuksesta. Yksi ehdokas ei tuntenut lakisääteisiä vuorovaikutusmekanismeja, toinen tunsi ne, ja kolmannella oli jopa jotain ideoita miten tilannetta voisi yrittää parantaa ohi lakisääteisen minimin.

Munkkiniemen aluesuunnitelma hyväksyttiin. Hyväksynnän yhteydessä lautakunta kehotti virkamiehiä huomioimaan jatkosuunnittelussa ehdotukseni käsitellä alueen löäpi kulkevaa pääpyöräreittiä liikenneväylänä eikä virkistysreittinä. Se kun on merkittävä työmatkareitti, joskin toki myös virkistysalue. Valmistelija ehdotti ajatusta, että Munkin puistossa pyörätie ja kävelytie erotettaisiin toisistaan samaan tapaan kuin Töölönlahdella on tehty.

Tämä kirjattakoon saavutusteni ohueen rekisteriin yhtenä pienenä asiana. Mitään tietoa ei ole, millä aikataululla jos koskaan puistossa jotain tapahtuu.

Myös talvikunnossapidon tason nostamisesta Munkan läpi kulkevalla pääreitillä puhuttiin, mutta se ei oikeastaan kuulunut tähän suunnitelmaan, ja siihen palataan erikseen vielä ennen lumia.

Esteettömyysasian neuvottelukuntaan valittiin lautakunnan edustajaksi Jussi Heinämies (vihr) ja varajäseneksi Marianne Österberg (rkp). Tästä, ja esteettömyysasioista muutoinkin, lisää joku toinen kerta.

Lisäksi keskusteltiin viraston työn alla olevasta organisaatiouudistuksesta, hyväksyttiin jo aiemmin puhuttu luonnonhoidon linjaus ja käsiteltiin valitukset kahesta auton vaurioitumisesta (lumipolanteeseen ja kitakaivoon) sekä kaksi liukastumista jääkeleillä.

maanantai 17. lokakuuta 2011

Avoimuutta pienin askelin: pyöräilyprojektin pöytäkirjat

Hallinnon avoimuus etenee pienin askelin.

Suurin osa kuntien dokumenteista on sellaisia, jotka eivät kiinnosta kovin monia, ja joista virkamiesten on aidosti vaikea kuvitella, että joku niitä haluaisi lukea. Yleisin syy julkaisemattomuuteen onkin ajatus sen turhuudesta.

Ei kuitenkaan ole virkamiesten ongelma, kiinnostavatko hallinnon dokumentit ketään. Se on niitä lukevien kansalaisten asia. Ja he voivat niitä lukea vain, jos dokumentit on ensin julkaistu.Kaupunkisuunnitteluvirasto on  laittanut pyynnöstäni kaikki pyöräilyprojektin valmisteluryhmän ja johtoryhmän kokouspöytäkirjat nyt nettiin. Merkittävä argumentti tämän puolesta oli, kun vakuutin tuntevani ainakin kolme ihmistä, jotka haluavat niitä lukea.

Jos joku muukin kuin Martti, Maiju ja Olli niitä lukee, niin heittäkää vaikka tähän kommenttia :)

Ja muutoinkin kertokaa jos sieltä löytyy jotain mielenkiintoista. En ole vielä ennättänyt itse niitä selaamaan.


keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Yleisten töiden lautakunta 11.10.2011

Esityslista tässä

Jouduin lähtemään kokouksesta etuajassa, kun olin lupautunut vetämään keskustelua jo ennen kun tiesin lautakuntapaikasta.

Virkamiesten tarkistettavissa päätöksissä Istanbul menetti terassiluvan, Sivukirjasto sai. Terassiluvat kun myönnetään omistajille, niin omistajan vaihtuessa menee lupakin rutiinilla uusiksi. Ja piirroksissa oli vielä Turkish Delightin nimi. Terassikalusteetkin lienevät samat.
Luonnonhoidon linjaukset jätettiin pöydälle tutustuttavaksi. Ensviikolla päätetään. Valmistelu on ollut aika perusteellista. Järjestöistä mukana ovat olleet SLL, Helsy, Tringa ja lukuisa jouko kaupunginosayhdistyksiä. Erityismaininta siitä, että kaupungin metsillä ei enää ole minkäänlaisia tulostavoitteita puutuoton suhteen. Kai puu jonnekin myydään, mutta se on tosiaan aika merkityksetöntä virkistyskäytön rinnalla.

Puunkaatoperusteista puhuttiin. puita ehkä kaadetaan herkästi, mutta ongelma on, että jos kaupunki on tietoinen "vaarallisesta" puusta, ja se kaatuu jonkun päälle, syntyy tästä korvausvastuu. Vaikka kuinka olisi varoiteltu kyltein. Luonnonsuojelualueet tosin jostain syystä ovat poikkeus.

Tuli myös mieleeni, että kuinka paljon "luonnontilaista" metsää tarvitsemme kaupungissa, ja pitäisikö monin paikoin satsata enemmän rakennettuihin puistoihin. Kovin luonnollisessa tilassahan eivät pienet metsälämpäreet asutuksen seassa pysy millään.

Torien ym. vuokrausperusteista en valitettavasti ollut enää mukana päättämässä, ja varamiehenikin oli pitämässä keskustelutilaisuutta Kruunuvuoren ratikkasillasta. Esitys hyväksyttiin vähäisin mutoksin, joista en vielä tiedä tarkemmin.

Ja heti alkuun sitä sovellettiin Kansalaistorille (tyhjä kenttä Musiikkitalon ja Sanomatalon välillä) suunniteltuun jäätaidenäyttelyyn. Vuokra 50 000€. Jälkikäteen kuulin, että näyttelyn suunnittelija olisi tietävästi valmis maksamaan 25 000€, mutta ei viittäkymmentä. Tuonn torille olisi kyllä hienoa saada jotain. Niin kauan kun lähiympäristö on rakentamatta, seisoo se tyhjänä tai korkeintaan parkkipaikkana.

Lisäksi korvausasioissa kolme vahingoittunutta autoa, viisi liukastumista, yksi kaatuminen ja koira joka karattuaan putosi muurilta ja jouduttiin lopettamaan.

perjantai 7. lokakuuta 2011

YTLK:n lista 11.10.2011

Esityslista tässä

Viimeeksi mainostamani Luonnonhoidon linjaus on nyt online. Siitä tarkoitus keskustella jatkotyöstyä varten, eli päätöksiä ei vielä tehdä, mutta tämä on tehokkain kohta vaikuttaa.

Aion itse lukea sen viikonloppuna, laitan sitten huomioitani kommentteihin.


Periaatteet ja maksut katujen ja puistojen vuokraamisessa ulkoilmatapahtumia varten on sitte se toinen iso asia. Lautakunta on palauttanut maksuperusteet valmisteluun jo 4 kertaa. Täytyy tarkistaa, että miksi, ja onko vaaditut muutokset tehty.

Yksi kysymys on ainakin lasipalatsinaukion vuokra. Se ollaan nostamassa yli kolminkertaiseksi nykytasosta, 1500 euroon päivältä. Aukio on tarkoitettu kulttuuritapahtumille, mutta tällä hinnalla ne voivat vähentyä reippaasti.


Munkkiniemen aluesuunnitelma tulee myös ilmeisesti pöydältä käsittelyyn, vaikkei siitä lue mitään esityslistassa. Ks viime postaus.


Rukatunturintie ym. katusuunnitelmat (Mellunmäki)

Hauskan näköistä omakotitalolähiöä tulossa. Kadut pääasiassa Shared spacea. perusratkaisu on melkoinen Coul-de-pit (onko tälle suomenkielistä sanaa?), mutta pyörä- ja kävelytiet yhdistävät päätyjä juuri kuten pitääkin. Autolla ajetaan hitaasti ja kierrelleen, mutta kävelijä voi oikaista.


Kansalaistorille on tulossa jäätaidenäyttely joulukuusta maaliskuuhun.


Lisäksi tusina erilaista korvausvaatimusta ja virkamiesten virallisten päätösten läpikäynti. Ilmoitusasiana myös pitkä lista skannattuja printtejä liittyen Vantaanjoentörmän luonnonsuojelualueeseen (ei listalla). Ei aivan selvinnyt, mistä niissä on kyse.

keskiviikko 5. lokakuuta 2011

Yleisten töiden lautakunta 4.10.2011

Ensimmäinen lautakuntakokoukseni. Oli oikeastaan aika hauskaa. Rento meininki, ja ihmisillä pääosin aito halu yrittää tehdä kaupungista parempi - aivan puolueesta riippumatta.

Kasaan tähän kommentteja päätöksiin ja keskusteluihin, jotka näen jotenkin mielenkiintoisina. Asialistan muut osat voi lukea lautakunnan esityslistasta

Käsiteltiin HKR-rakennuttajan budjettien ylittymisiä ja alittumisia, sekä pitkällistä oikeusjuttua, jossa kaupunki joutui lopulta korvaamaan satoja tuhansia rakentajayhtiölle. Tämä oli pelkkänä epävirallisena esittelynä, eikä ilmeisesti siksi näy netissä(?). Itse asiassa ei päästy oikein mihinkään, eikä oma kompetenssini vielä riitä sanomaan siitä paljoa. Mutta tähän palataan vielä väistämättä.

Valituksissa käsiteltiin Cafe Javan valitusta Camionetten kahviautosta Lasipalatsin nurkalla. Esittelijän vastaus kannattaa lukea, se on byrokraattista vitt...linjanvetoa kauneimmillaan. Vitsinä mietin, että jos HKR:ltä haluaa selvän periaatelinjauksen jonkin asian puolesta, kannattaa tehdä päinvastaista vaativa valitus, niin kirkas linja löytyy nopeasti. Ei ole rakennusviraston asia säännellä kahvilayrittäjien kilpailua.

Kahviauto sai siis pitää paikkansa. Puhuttiin myös paljon siitä, että lupakäytäntöjä pitäisi joustavoittaa, mutta se ei liene ihan helppoa, kun lupien kanssa säätäviä tahoja on HKR:n lisäksi rakennusvalvontavirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto ja elintarviketurvallisuusviranomaiset (ainakin).

Munkkiniemen aluesuunnitelma (esittelyteksti esityslistan kautta) ja Luonnonhoidon linjaus (ei vielä netissä) jätettiin pöydälle lukemista varten. Ensi viikolla niistä käydään lähetekeskustelu, jonka jälkeen virkamiehet sorvaavat lopulliset versiot hyväksyttäviksi. Nyt on siis paras mahdollinen aika antaa palautetta.

Luonnonhoidon linjaus on erityinen paperi. HKR on sorvannut sen yhteistyössä luontojärjestöjen kanssa. Ajatus on, että kun yhteistyössä katsotaan, mitä puita on pakko milloinkin kaataa, niin
  1. kaadetaan vähemmän puita turhaan, ja
  2. tulee vähemmän valituksia ja meteliä mediassa
Eli kaikki voittavat. Samaa toimintatapaa voisi laajentaa muuallekin. Vaikkapa pyöräteiden katusuunnitelmiin.

Leikkipuisto Kiikun (Kontulassa) suunnitelmiin lautakunta lähetti ehdotuksestani terveiset, että pyörätelineet vaihdetaan etupyörän mentävistä irtotelineistä (Kaupunkikalusteohjeessa G2) kiinteisiin kaaritankoihin, joihin pyörän voi lukita rungostaan (Kaupunkikalusteohjeessa G1). Puhuin vielä erikseen valmistelijan kanssa, että kaaritelineitä pitäisi käyttää lähtökohtaisesti kaikkialla, ja irtotelineitä vain erityisistä syistä.

Tämän voinee laskea tähänastisen lautakuntaurani (6 päivää) merkittävimmäksi saavutukseksi. Pieniä asioitahan tässä säädetään...

Lisää luvassa torstaina tai perjantaina, kun seuraavan kokouksen lista tulee.

Yleisten töiden lautakunnassa

Minut valittiin 28.9. Helsingin Yleisten töiden lautakuntaan (YTLK) Vihreiden mandaatilla. Seuraavan vuoden ajan tulen istumaan joka tiistai keskustelemassa katujen kunnosta, puistojen hoidosta, pyöräkaistojen rakentamisesta ja sen sellaisesta.

Yleisten töiden lautakunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakennusviraston (HKR) toimintaa. Sitä tehdessään lautakunta:

  • asettaa vuosittain viraston tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
  • hyväksyy katu- ja puistosuunnitelmat
  • päättää viraston rakennushankkeista sekä suurimmista hankinnoista.

Tuo lista nyt ei kerro kauhean konkreettisesti mistä on kyse. Käytännössä lautakunta käsittelee lähes kaiken, mikä liittyy katuihin, puistoihin, tai kaupungin rakennuttamiin hankkeisiin.


Lautakuntien tehtävä on edustaa kaupunkilaisia ja toimia näiden puolesta virkamiesten demokraattisina vahteina. Itse katson tärkeäksi osaksi tätä työtä blogin pitämisen lautakunnan toiminnasta.

Pyrin kirjoittamaan tänne aina jokaisen kokouksen jälkeen käsitellyistä asioista (tiistaina tai keksiviikkona) ja mahdollisuuksien mukaan ennakkojutun esityslistasta (torstaina tai perjantaina). Katsotaan nyt, kuinka homma alkaa rullata.

Kommentit ovat erittäin tervetulleita. Blogin tarkoitus on kaupungin demokraattisen hallinnon tuominen lähemmäs kaupunkilaisia, ja se onnistuu parhaiten, kun asioista puhutaan. Silloin kun niissä jotain puhuttavaa on, siis.