keskiviikko 19. lokakuuta 2011

Yleisten töiden lautakunta 18.10.2011

Esityslista löytyy tästä.

kokouksen ehkä merkittävintä antia oli katu- ja puisto-osaston investointitoimiston päällikköehdokkaiden haastattelu. Paikka on auennut, kun sen entinen hoitaja johtaa nykyään koko osastoa. Haastattelimme kolme parhaaksi rankattua kandidaattia. Alkujaan hakijoita oli noin 15 ja osastonjohtaja oli haastatellut 7, joista nämä kolme jatkoon. Yksi kyseisen toimiston projektipäällikkö/tms (en ihan muista näitä titteleitä), yksi toimiston entinen työntekijä ja yksi ulkopuolelta.

Investointitoimisto on siis se osa virastoa, joka päättää miten ja milloin kadut ja puistot rakennetaan ja kuinka rakennustöitä priorisoidaan. Toki kaikki perustuu kaupunkisuunnitteluvirastosta tulevien kaavojen ja liikennesuunnitelmien varaan, mutta kyllä HKR:n puolellakin vielä paljosta päätetään. Ei ihan merkityksetön homma.

Jäin miettimään, missä määrin lautakunnalla on oikeus valita tehtävään haluamansa ehdokas haluaminsa perustein (esim. oikeat mielipiteet asiasta X tai Y), vai onko laissa vaatimus valita pätevin, ja lautakunnalla on lähinnä valta harkita, miten pätevyyttä tulkitaan.

Tällä kertaa tätä ei tarvinnut tarkemmin punnita, kun oma suosikkini vaikutti myös selvästi pätevimmältä ja tehtävään sopivimmalta. Ja vakuutti muunkin lautakunnan. Varsinainen valinta tehdään vasta viikon tai kahden kuluttua, eli en kerro oletettuja nimiä vielä.

Kysyin kaikilta ehdokkailta "miten näet että asukkaat tulisi osallistaa päätöksentekoon investointitoimiston alalla". Kysymys oli kiero, koska siihen vastaamalla pystyi osoittamaan tietämättömyyttä sekä toimenkuvasta että kansalaisvuorovaikutuksesta. Yksi ehdokas ei tuntenut lakisääteisiä vuorovaikutusmekanismeja, toinen tunsi ne, ja kolmannella oli jopa jotain ideoita miten tilannetta voisi yrittää parantaa ohi lakisääteisen minimin.

Munkkiniemen aluesuunnitelma hyväksyttiin. Hyväksynnän yhteydessä lautakunta kehotti virkamiehiä huomioimaan jatkosuunnittelussa ehdotukseni käsitellä alueen löäpi kulkevaa pääpyöräreittiä liikenneväylänä eikä virkistysreittinä. Se kun on merkittävä työmatkareitti, joskin toki myös virkistysalue. Valmistelija ehdotti ajatusta, että Munkin puistossa pyörätie ja kävelytie erotettaisiin toisistaan samaan tapaan kuin Töölönlahdella on tehty.

Tämä kirjattakoon saavutusteni ohueen rekisteriin yhtenä pienenä asiana. Mitään tietoa ei ole, millä aikataululla jos koskaan puistossa jotain tapahtuu.

Myös talvikunnossapidon tason nostamisesta Munkan läpi kulkevalla pääreitillä puhuttiin, mutta se ei oikeastaan kuulunut tähän suunnitelmaan, ja siihen palataan erikseen vielä ennen lumia.

Esteettömyysasian neuvottelukuntaan valittiin lautakunnan edustajaksi Jussi Heinämies (vihr) ja varajäseneksi Marianne Österberg (rkp). Tästä, ja esteettömyysasioista muutoinkin, lisää joku toinen kerta.

Lisäksi keskusteltiin viraston työn alla olevasta organisaatiouudistuksesta, hyväksyttiin jo aiemmin puhuttu luonnonhoidon linjaus ja käsiteltiin valitukset kahesta auton vaurioitumisesta (lumipolanteeseen ja kitakaivoon) sekä kaksi liukastumista jääkeleillä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti